Organisering

It-tilsynet er en uafhængig og selvstændig myndighed, der hører under Skatteministeriet.

Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it (’It-tilsynet’) består af fem eksterne medlemmer samt et sekretariat. Skatteministeren udnævner efter drøftelse med Folketingets Skatteudvalg medlemmerne af It-tilsynet for en 4-årig periode.


 • It-tilsynets medlemmer
  • Lilian Mogensen (formand)

   Bestyrelsesformand hos Rejsekort & Rejseplan A/S og Mannaz A/S. Bestyrelsesmedlem hos Pensionskassen for sygeplejersker og lægesekretærer - PKA, Copenhagen Business School (CBS), Leman og Hans Knudsens Instituttet (HKI).

   Har tidligere bl.a. været koncerndirektør i ATP, direktør i Udbetaling Danmark og medlem af Statens IT-råd. Har mere end 25 års erfaring med digital forretningsudvikling, it-strategi og implementering af it. Har rådgivet EUTK-programmet hos Skatteministeriets koncern i perioden medio 2018 til ultimo 2020, herunder bl.a. i tilknytning til PA Consulting Group.

   Uddannet cand.mag. (tysk, informationsvidenskab og psykologi).

  • Lars Mathiesen

   Direktør for Frost Management

   Har tidligere været bl.a. CIO i Nykredit og medlem af Statens It-råd. Har årelang erfaring i samspillet mellem forretning og it, samt bl.a. ekspertise i governance.

   Uddannet cand.oecon.

  • Kurt Nørrisgaard

   Bestyrelsesmedlem i Board Office A/S.

   Har tidligere været CEO i it-virksomheden BEC Financial Technologies og bestyrelsesmedlem/-formand i en række virksomheder herunder flere it-virksomheder. Har årelang erfaring med digitalisering og ledelse af it og forandringer i den finansielle sektor.

   Uddannet som it-udvikler. Senere HD-regnskab og en række leder- og bestyrelsesuddannelser.

    

  • Peter Trier Schleidt

   Bankdirektør og medlem af koncerndirektionen i Jyske Bank

   Har bl.a. tidligere været COO i TDC og er medlem af Statens It-råd. Stor erfaring med it-ledelse, -strategi, outsourcing og porteføljestyring.

   Uddannet civilingeniør og HD.

  • Jens Schmidt

   Head of Research Centre for Government IT, på It Universitetet i København, Codirector, Danish Institute for IT Program Management.

   Har bl.a. tidligere været direktør for Nordic Public Sector i CSC, direktør i Nokia, administrerende direktør for ScanJour,  og er specialist i it-strategi, forandringsledelse og forskningsbaseret tilgang til offentlige it-projekter.

   Uddannet i datalogi, filosofi og MBA.

It-tilsynets sekretariat

It-tilsynet betjenes af sit eget sekretariat, som ledes af sekretariatschef Gitte Fensten Madsen. Sekretariatets opgave er at agere bindeled mellem It-tilsynet og Skatteministeriets koncern, samt at bidrage til It-tilsynets undersøgelser med faglig ekspertise og kendskab til Skatteministeriet. It-tilsynets sekretariat administrerer ydermere It-tilsynet som uafhængig myndighed og sagsbehandler de indberetninger, It-tilsynet modtager fra whistleblowerordninger.

Organisationsdiagram for Skatteministeriets koncern
Organisationsdiagram for Skatteministeriets koncern