Organisering

It-tilsynet er en uafhængig og selvstændig myndighed, der hører under Skatteministeriet.

Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it (’It-tilsynet’) består af fem eksterne medlemmer samt et sekretariat. Skatteministeren udnævner efter drøftelse med Folketingets Skatteudvalg medlemmerne af It-tilsynet for en 4-årig periode. De fem udnævnte medlemmer for perioden 2021-24 er:


 • It-tilsynets medlemmer
  • Lilian Mogensen (formand)

   Bestyrelsesformand, bl.a. Rejsekort & Rejseplan A/S

   Har tidligere bl.a. været koncerndirektør i ATP, direktør i Udbetaling Danmark og medlem af Statens IT-råd. Har mere end 25 års erfaring med digital forretningsudvikling, it-strategi og implementering af it.

   Uddannet cand.mag. (tysk, informationsvidenskab og psykologi).

  • Lars Mathiesen

   Direktør for Frost Management

   Har tidligere været bl.a. CIO i Nykredit og medlem af Statens It-råd. Har årelang erfaring i samspillet mellem forretning og it, samt bl.a. ekspertise i governance.

   Uddannet cand.oecon.

  • Kurt Nørrisgaard

   Bestyrelsesmedlem og executive advisor

   Har tidligere været CEO i it-virksomheden BEC Financial Technologies og bestyrelsesmedlem/-formand i en række it-virksomheder. Har årelang erfaring med it og strategisk ledelse af it og forandringer.

   Uddannet it-udvikler og HD-regnskab.

  • Peter Trier Schleidt

   Bankdirektør og medlem af koncerndirektionen i Jyske Bank

   Har bl.a. tidligere været COO i TDC og er medlem af Statens It-råd. Stor erfaring med it-ledelse, -strategi, outsourcing og porteføljestyring.

   Uddannet civilingeniør og HD.

  • Jens Schmidt

   Head of Research Centre for Government It på It Universitetet

   Har bl.a. tidligere været director for Nordic Public Sector i CSC og er specialist i it-strategi, forandringsledelse og forskningsbaseret tilgang til offentlige it-projekter.

   Uddannet i datalogi og filosofi.

It-tilsynets sekretariat

It-tilsynet betjenes af sit eget sekretariat, som ledes af sekretariatschef Gitte Fensten Madsen. Sekretariatets opgave er at agere bindeled mellem It-tilsynet og Skatteministeriets koncern, samt at bidrage til It-tilsynets undersøgelser med faglig ekspertise og kendskab til Skatteministeriet. It-tilsynets sekretariat administrerer ydermere It-tilsynet som uafhængig myndighed og sagsbehandler de indberetninger, It-tilsynet modtager fra whistleblowerordninger.

Organisationsdiagram for Skatteministeriets koncern
Organisationsdiagram for Skatteministeriets koncern