Publikation

Årlig redegørelse 2021

Download
pdf (1,1 MB)

Den årlige redegørelse er en offentlig beretning til skatteministeren, som kan danne grundlag for drøftelser med Folketinget og derved være med til at styrke den parlamentariske kontrol af området. Redegørelsen formidler overordnet It-tilsynet anbefalinger til Skatteforvaltningen i 2021 og bidrager derved blandet andet til at synliggøre Skatteforvaltningens arbejde med store komplekse it-projekter.